Romska akademia pracy


Opis projektu


Projekt ROMSKA AKADEMIA PRACY skierowany jest do Romów zamieszkałych na terenie Radomia w wieku od 18 roku życia. Projekt jest realizowany w partnerstwie z organizacją romską. Osobom uczestniczącym zapewnione będzie kompleksowe wsparcie przygotowujące do wejścia na rynek pracy w poprzez:
  • indywidualne plany działania poprzedzone diagnozą uczestników projektu,
  • wsparcie aktywizujące składające się ze szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej oraz umiejętności społecznych
  • pośrednictwo pracy.
Ponadto każda osoba objęta będzie stażem zawodowym u lokalnych pracodawców. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie ze strony Asystenta pracy w postaci za analizy sytuacji wyjściowej uczestników, pomocy w wypełnianiu formalnych warunków umożliwiających wzięcie udziału w projekcie oraz planowania dla uczestników odpowiedniego wsparcia poprzez znalezienie odpowiednich ofert pracy. Na zakończenie część uczestników projektu uzyska zatrudnienie.


Aktualności
Rozpoznanie cenowe na instruktora - pielęgnacja dłoni i paznokci

"Zapytanie ofertowe"W okresie luty – marzec 2018 odbędą się warsztaty aktywizujące w zakresie:
  • Metody poszukiwania pracy
  • Autoprezentacja
  • Prawo pracy/cywilne w kontekście zatrudnienia
  • Zasady prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami
  • Zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych
  • Coaching motywacyjny
Następnie uczestnicy odbędą szkolenie zawodowe w obszarze „Pielęgnacji dłoni i paznokci” zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Po zakończonym szkoleniu wszyscy uczestnicy zostaną skierowania na czteromiesięczny staż zawodowy.W dniach 22.- 30.10.2017 rozpoczną  się warsztaty aktywizujące dla kolejnej grupy uczestniczek projektu  Romska Akademia  Pracy. Panie uczestniczyć będą  w warsztatach w zakresie:
a) Metody poszukiwania pracy
b) Zasady prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami
c) Zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych
d) Coaching motywacyjny
e) Prawo pracy w kontekście zatrudnienia
f) Autoprezentacja

Po zakończonych  warsztatach w listopadzie odbędą  się szkolenia w zawodach Florystyka oraz Kucharz, które  zakończą się  egzaminem przed Komisją  powołaną przez Izbę  Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości.
Każda z uczestniczek otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu.
W miesiącu grudniu planowane jest rozpoczęcie staży zawodowych dla 20 uczestniczek projektu.Obecnie trwa rekrutacja kolejnej grupy osób gotowych do wzięcia udziału w projekcie „ROMSKA AKADEMIA PRACY”. Wszystkich chętnych zapraszamy do biura projektu w Radomiu przy ul. Żeromskiego 94 lok 316 lub o kontakt emailowy na adres b_c@onet.pl. W miesiącu wrześniu planowane są indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, następnie warsztaty aktywizujące oraz od października 2017 szkolenia zawodowe. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej po zakończeniu procesu rekrutacji.Od  lutego 2017 r. planowane są kolejne edycje działań na rzecz członków społeczności romskiej (20 osób – 2 grupy). Pierwszym etapem będzie odbycie spotkań z doradcą zawodowym. Kolejne etapy: warsztaty aktywizacyjne (kwiecień/maj), szkolenie zawodowe (kwiecień/maj/czerwiec). Szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem przed komisją zewnętrzna powołaną przez Izbę Rzemiosła
w Radomiu. Osoby, które zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają zaświadczenie wydane przez Instytucję Egzaminacyjną potwierdzające zdobycie umiejętności w ramach konkretnego zawodu.

Rozpoczęcie staży u pracodawców planowane jest na maj/czerwiec b.r.


Rozeznanie cenowe na pomieszczenie biurowe

"Zapytanie ofertowe"


Rozeznanie cenowe na usługi cateringowe

"Zapytanie ofertowe"


Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie warsztatów z prawa

"Zapytanie ofertowe"


Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie warsztatów grupowych

"Zapytanie ofertowe"


Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie grupowych warsztatów aktywizujących w zakresie Autoprezentacji

"Zapytanie ofertowe"


Rozeznanie cenowe na przygotowanie diagnozy potencjału uczestników projektu oraz stworzenie sześćdziesięciu Indywidualnych Planów Działania

"Zapytanie ofertowe"


Rozeznanie cenowe na sale dydaktyczne

"Zapytanie ofertowe"Od 25 października 2016 r. członkowie społeczności romskiej (10 osób) rozpoczną indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Od listopada b.r. dla uczestników projektu planowane są warsztaty aktywizacyjne oraz szkolenie zawodowe (6 modułów tematycznych: Metody poszukiwania pracy, Autoprezentacja, Prawo pracy/cywilne w kontekście zatrudnienia, Zasady prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, Zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych, Coaching motywacyjny). Na przełomie grudnia i stycznia absolwenci szkolenia wezmą udział
w czteromiesięcznych stażach zawodowych.


Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursie Malarz

"Zapytanie ofertowe"


Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursie Florystyka

"Zapytanie ofertowe"