STAŻ I KWALIFIKACJE - SZANSA NA PRACĘ!


Opis projektu


Projekt STAŻ I KWALIFIKACJE - SZANSA NA PRACĘ! skierowany jest do Romów zamieszkałych na terenie Radomia w wieku od 18 roku życia. Osobom uczestniczącym zapewnione będzie kompleksowe wsparcie przygotowujące do wejścia na rynek pracy w poprzez:
 • indywidualne plany działania poprzedzone diagnozą uczestników projektu,
 • wsparcie aktywizujące składające się ze szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej oraz umiejętności społecznych
 • pośrednictwo pracy
 • staż zawodowy
Ponadto uczestnicy projektu otrzymają wsparcie ze strony Asystenta pracy w postaci za analizy sytuacji wyjściowej uczestników, pomocy w wypełnianiu formalnych warunków umożliwiających wzięcie udziału w projekcie oraz planowania dla uczestników odpowiedniego wsparcia poprzez znalezienie odpowiednich ofert pracy. Na zakończenie część uczestników projektu uzyska zatrudnienie.


Aktualności
W okresie maj – czerwiec 2019 r. odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe oraz utworzone zostały IPD dla drugiej grupy projektowej.
  Od 16 lipca 2019 r. do 2.08.2019 r. będzie realizowane szkolenie zawodowe w zawodzie Malarz. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.10 w Radomiu przy ul. Żeromskiego 94.
Po zakończonym szkoleniu odbędzie się egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez Izbę Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu. Planowany wstępnie termin egzaminu zewnętrznego: 5.08.2019 r.W okresie luty – marzec 2019 odbędą się warsztaty aktywizujące w zakresie:
 • Metody poszukiwania pracy
 • Autoprezentacja
 • Prawo pracy/cywilne w kontekście zatrudnienia
 • Zasady prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami
 • Zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • Coaching motywacyjny
Następnie uczestnicy odbędą szkolenie w zawodzie „Florystyka” zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Po zakończonym szkoleniu wszystkie uczestniczki zostaną skierowania na czteromiesięczny staż zawodowy.Zapytanie ofertowe na przygotowanie diagnozy potencjału uczestników projektu oraz stworzenie Indywidualnych Planów Działania

"Zapytanie ofertowe"Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów w zakresie „Metod poszukiwania pracy”, „Zasad prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami”, „Zasad przygotowania dokumentów aplikacyjnych”, „Coachingu motywacyjnego”, „Autoprezentacji”

"Zapytanie ofertowe"Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów w zakresie „Prawa pracy/cywilnego”

"Zapytanie ofertowe"Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów w zakresie „Autoprezentacji”

"Zapytanie ofertowe"Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

"Zapytanie ofertowe"Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów dydaktycznych na kurs "Florystyka"

"Zapytanie ofertowe"Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu "Florystyka" "

"Zapytanie ofertowe"Rozpoznanie cenowe na dostarczenie komputera przenośnego

"Zapytanie ofertowe"

"Formularz ofertowy"Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu "Malarz"

"Zapytanie ofertowe"Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i narzędzi na kurs "Malarz"

"Zapytanie ofertowe"